Centrum pomoci pro nevyléčitelně nemocné, umírající a pro pozůstalé České Budějovice

Ceník

Logozpdf

 CENÍK
psychosociální pomoc umírajícím, jejich rodinám a pozůstalým, odborné poradenství a další služby  bezplatně*
pomoc rodičům mrtvě narozených dětí, včetně důstojného pohřbení dítěte
bezplatně*

* Skutečná cena poradenství či jiné odborné pomoci ve výši 350,-Kč/hod. je dotovaná díky štědrosti a dobrým srdcím našich dárců, díky kterým Vám můžeme poskytnout pomoc zcela bezplatně.

Pokud byste chtěli i Vy naše centrum podpořit, pomůžete tím nejen nám, ale především umírajícím pacientům a jejich blízkým, kteří naši službu potřebují.

 

Velmi nám pomůžete jakýmkoliv příspěvkem na náš transparentní účet:

 2700688626 / 2010 (Fio banka)

variabilní symbol: 1211

 (na vyžádání Vám samozřejmě zašleme potvrzení o daru pro daňové účely)

Všem dárcům za jejich podporu s velkou vděčností děkujeme.

 

16. února 2016 přesně v 18:45 hodin jsme s Vaší pomocí dosáhli cíle v grantovém projektu Pomáhej pohybem. Moc a moc díky všem známým i neznámým lidem s dobrým srdcem, kteří pro nás a pro naše umírající pacienty vysportovali částku ve výši 50.000,-Kč. Udělali jste veliký dobrý skutek pro ty, kteří naši pomoc tolik potřebují.

Děkujeme Vám.

Nadace ČEZ - pomáhej pohybem - Modrá pomněnka

Nadace ČEZ – pomáhej pohybem – Modrá pomněnka

Hotovo - cíl dosažen

>zpět<