Centrum pomoci pro nevyléčitelně nemocné, umírající a pro pozůstalé České Budějovice

Magda Kümmelová

 V jihočeském centru pomoci Modrá pomněnka s Vámi bude v kontaktu:

IMG_8411bBc. Magda Kümmelová

odborný poradce pro terminálně nemocné pacienty, jejich blízké a pro pozůstalé

 

Profesní osvědčení

státní kvalifikační zkouška pro odbornou kvalifikaci Poradce pro pozůstalé (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Profesní kvalifikace-str.1 Profesní kvalifikace-str.2
Odborné vzdělání
 • státní kvalifikační zkouška pro odbornou kvalifikaci Poradce pro pozůstalé (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • akreditovaný kurz „Péče o umírajícího a tělo zesnulého“ (Hospic sv. Jana N. Neumanna)
 • výukový a výcvikový program – kurz Integrované psychologie (INCIP; Psychoterapeutický institut)
 • akreditovaný kurz „Úvod do hospicové paliativní péče“ (Hospic sv. Jana N. Neumanna)
 • akreditovaný tříměsíční kurz „Péče po perinatální ztrátě (Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity; Dlouhá cesta)
 • program CŽV „Základy psychologie extrémních situací (Teologická fakulta Jihočeské univerzity)
 • webinář „Komplikované truchlení“ (Centrum paliativní péče)
 • akreditovaný kurz „Dříve vyslovené přání“ (Česká lékařská komora, mobilní hospic Cesta domů)
 • mezinárodní sympozium „Paliativní péče v domovech pro seniory“ (Cetrum paliativní péče)
 • odborná konference „O posledních věcech člověka“ (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • webinář „Specifika dobrovolnické práce a její koordinace v mobilním hospici“ (Centrum paliativní péče)
 • odborná konference „I smutek patří k životu“ (psychosociální pomoc pozůstalým při náhlém úmrtí blízkého člověka)
 • odborná konference . X. Den paliativní hospicové péče (Hospic sv. Jana N. Neumanna)
 • odborná konference – IX. Den paliativní hospicové péče (Hospic sv. Jana N. Neumanna)
 • odborná konference – VIII. Den paliativní hospicové péče (Hospic sv. Jana N. Neumanna)
 • odborná konference „Život po ztrátě dítěte – laická podpora  a profesionální pomoc“ (Psychosomatická klinika v Praze, Dlouhá cesta)
 • akreditovaný kurz „Reminiscence – úvod do využití vzpomínek při práci se seniory“
 • krajská konference „Sdílená péče o seniory v Jihočeském kraji“ (Česká asociace pečovatelské služby)
 • Odborný seminář „Postup při úmrtí a pohřebnictví“ – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • (současné studium na Teologické fakultě Jihočeské univerzity – obor Sociální a charitativní práce)
Profesní činnost

 Vybrané realizované odborné přednášky

 

 • Přednáška pro mobilní hospic Athelas v Písku

8. dubna 2015

Atheas Písek-8.4.2015


 
 • Přednáška na setkání s novináři na Úřadu práce v Českých Budějovicích

31. března 2015

Setkání s novináři v rámci projektu Národní soustavy kvalifikací a Národního ústavu pro vzdělávání, které pořádá ve svých prostorách Úřad práce v Českých Budějovicích.

up_logo_zakladni_rgb


 

 • Kurz Krizové intervence v Českém Krumlově

4. února 2015

Desetihodinová přednáška na téma Péče o umírající, jejich rodiny a o pozůstalé v rámci půlročního  kurzu „Krizová intervence“


 

 • Geriatrická konference v Písku

11. listopadu 2014 

 pořádala nemocnice Písek a.s.

Geriatrická konference Písek-program


 

 • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP – vzdělávací seminář

27.11.2013

SVL ČLS-JEP-27.11.2013


 

Kurz poradců pro pozůstalé – Klatovy

Tomáš Kotrlý – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Praha

Tomáš Kotrlý – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ČB

 


 

IMG_8411a

IMG_8410a

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 IMG_3879a

IMG_3894a MKmoderuje IMG_6893a

>zpět<