Centrum pomoci pro nevyléčitelně nemocné, umírající a pro pozůstalé České Budějovice

Chcete nám pomoci?

Logozpdf

Vzhledem k tomu, že všechny naše služby nevyléčitelně nemocným, umírajícím a jejich rodinám poskytujeme zcela zdarma, budeme Vám vděčni za jakýkoliv, třeba malý finanční dar či sponzorský příspěvek pro Modrou pomněnku. Moc tím pomůžete nejen nám, ale hlavně všem těm, kteří naši pomoc potřebují. A že je jich opravdu dost…

Číslo našeho transparentního účtu u FIO banky:

270 068 8626 / 2010

variabilní symbol: 1211

Dárcům samozřejmě vystavíme potvrzení o daru pro daňové účely.

 

Předem moc děkujeme všem, kteří nám chtějí pomoci, a to jakkoliv – třeba i “jen” šířením povědomí o Modré pomněnce mezi vaše známé, kamarády, kolegy…. 

Možná tím zrovna i někomu z nich pomůžete…

Bára Hrzánová - 8.-9.6.2013 331


Všem, kteří nás jakkoliv podporují, s velkou vděčností děkujeme.

Bez vás bychom nemohli pomáhat těm, kteří to potřebují…


Potvrzení o přijetí daru pro daňové účely

Vyplňte, prosím, tento formulář,

Vaše potvrzení o přijetí daru Vám zašleme na e-mailovou adresu.

Vaše jméno, příjmení, titul:

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Váš e-mail:

Chcete nám něco vzkázat?