Centrum pomoci pro nevyléčitelně nemocné, umírající a pro pozůstalé České Budějovice

Zápis z ustavující schůze spolku Modrá pomněnka, z.s.

Logozpdf

Modrá pomněnka, z. s.

M. Horákové 1750

370 05 České Budějovice

 

Zápis z ustavující schůze spolku

Modrá pomněnka, z.s.

 

Datum a místo konání ustavující schůze: 11.10.2014;  M. Horákové 1750, 370 05 České Budějovice

 

Svolavatel: Michael Dimitrov

 

Přítomni: Michael Dimitrov, Magda Kümmelová, Mgr. Markéta Berchová – viz. Listina přítomných

 

Program:

 1. Zahájení, vyplnění a ověření prezenční listiny
 2. Vyplnění přihlášek do Spolku
 3. Schválení programu
 4. Schválení stanov Spolku
 5. Volba orgánů Spolku – statutárního orgánu, nejvyššího orgánu, výkonného ředitele
 6. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru
 7. Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat
 8. Stanovení výše členských příspěvků
 9. Úkoly
 10. Závěr

 

Průběh jednání:

 

 1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných

Schůzi zahájil Michael Dimitrov, 3 přítomní se zapsali do listiny přítomných.

 

 1. Vyplnění přihlášek do Spolku

Všichni přítomní projevili zájem stát se členy Spolku a vyplnili přihlášky.

Zakládajícími členy Spolku jsou:

Michael Dimitrov, Magda Kümmelová, Mgr. Markéta Berchová.

 

 1. Schválení programu

Usnesení 1: Přítomní schválili program navržený Michaelem Dimitrovem.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

 

 1. Schválení stanov Spolku

Přítomní se seznámili se stanovami. Stanovy připravil svolavatel.

Usnesení 2: Přítomní schválili stanovy Spolku.

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

 

 1. Volba orgánů Spolku

Do orgánů Spolku se rozhodli kandidovat 3 z přítomných, a to Michael Dimitrov, Magda Kümmelová, Mgr. Markéta Berchová.

Usnesení 3: Přítomní zvolili orgány Spolku takto:

 

Statutární orgán:

Předseda – Michael Dimitrov, bytem U Zvoničky 10; 162 00 Praha 6, RČ: 751225/0295

Výkonný ředitel: Magda Kümmelová, bytem: Třebín 7, 373 84 Dubné, RČ: 655509/1136

 

Nejvyšší orgán: Členská schůze ve složení:

Michael Dimitrov, bytem U Zvoničky 10; 162 00 Praha 6, RČ: 751225/0295

Magda Kümmelová, bytem: Třebín 7, 373 84 Dubné, RČ: 655509/1136

Mgr. Markéta Berchová, bytem: Třebín 17, 373 84 Dubné, RČ: 775330/1237

 

Pokladník: Magda Kümmelová, bytem: Třebín 7, 373 84 Dubné, RČ: 655509/1136

 

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

 

 1. Zpráva o dosavadní činnosti přípravného výboru

Přípravný výbor ve složení Michael Dimitrov, Magda Kümmelová, Mgr. Markéta Berchová se v předchozím období zabývali především následujícími činnostmi:

 • příprava Stanov
 • příprava podkladů pro registraci Spolku

 

 1. Založení bankovního účtu a kdo s ním bude disponovat

Funkci pokladníka Spolku bude vykonávat Magda Kümmelová. Pokladník a předseda založí ihned po přidělení IČ bankovní účet. Při výběru banky upřednostní tu, která nabídne služby bez poplatků, a zohlední umístění pobočky. Bankovním účtem budou disponovat předseda Spolku, výkonný ředitel a pokladník.

 

 1. Stanovení výše členských příspěvků

Předsedou Spolku Michaelem Dimitrovem byla navržena výše členského příspěvku na 0,- Kč/rok.

Usnesení 4: Přítomní schválili členské příspěvky ve výši 0,- Kč/rok

PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽELI SE: 0

 

 1. Úkoly
 • Předseda výboru zajistí neprodleně zápis Spolku do spolkového rejstříku k místně příslušnému rejstříkovému soudu
 • Předseda a pokladník výboru založí bankovní účet Spolku.
 • Členská schůze Spolku se sejde nejpozději do 30.1.2015. Do té doby spolu budou členové komunikovat e-mailem a telefonicky.

 

 

 1. Závěr

Michael Dimitrov poděkoval přítomným za účast a ustavující schůzi Spolku ukončil.

 

 

Zapsala: Mgr. Markéta Berchová                           

Zkontrolovala: Magda Kümmelová

Zápis ověřil Michael Dimitrov