Centrum pomoci pro nevyléčitelně nemocné, umírající a pro pozůstalé České Budějovice

Magda Kümmelová

 V jihočeském centru pomoci Modrá pomněnka s Vámi bude nejvíce v kontaktu:

Mgr. Magda Kümmelová

odborný psychosociální poradce a krizový intervent pro terminálně nemocné pacienty, jejich blízké a pro pozůstalé, zdravotník, instruktor a člen první pomoci 

 • člen odborné lékařské společnosti: Česká společnost paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
 • člen Asociace poradců pro pozůstalé
 • zdravotník Českého červeného kříže
 • člen psychosociální sekce Humanitární jednotky OS ČČK
 • člen KIP týmu (krizový intervenční psychosociální tým) OS ČČK
Profesní osvědčení

státní kvalifikační zkouška pro odbornou kvalifikaci Poradce pro pozůstalé (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)

Profesní kvalifikace-str.1 Profesní kvalifikace-str.2
Odborné vzdělání
 • státní kvalifikační zkouška pro odbornou kvalifikaci Poradce pro pozůstalé (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR)
 • výukový a výcvikový kurz Komplexní krizové intervence
 • výcvikový kurz Basic Life Support BLS / KPR (Life Support a Czech Resuscitation Council – Česká resuscitační rada)
 • rekvalifikační kurz Člen / instruktor první pomoci (AZ Medica Educa)
 • maskérský kurz – maskování poranění (OS ČČK ČB)
 • ZZA – zdravotník zotavovacích akcí (OS Českého červeného kříže)
 • magisterské studium – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – získán titul Mgr. – státní zkoušky z psychologie a etiky v sociální práci, diplomová práce: “Psychologicko-etické aspekty posledních věcí člověka”
 • bakalářské studium – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  – získán titul Bc. (státní zkoušky z psychologie, sociální práce a sociální politiky, teologické a sociální etiky), bakalářská práce: “Psychosociální péče o rodiče při perinatálním úmrtí”
 • výukový a výcvikový program – kurz Integrované psychologie (INCIP; Psychoterapeutický institut)
 • akreditovaný kurz “Péče o umírajícího a tělo zesnulého” (Hospic sv. Jana N. Neumanna)
 • akreditovaný kurz “Sebevražda a sebevražedné jednání klienta” (Luctus – Mgr. Martin Pešek)
 • akreditovaný tříměsíční kurz “Péče po perinatální ztrátě (Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity; Dlouhá cesta)
 • program CŽV “Základy psychologie extrémních situací (Teologická fakulta Jihočeské univerzity)
 • akreditovaný kurz “Dříve vyslovené přání” (Česká lékařská komora, mobilní hospic Cesta domů)
 • akreditovaný kurz “Úvod do krizové intervence” (Medea)
 • odborný seminář “Postup při úmrtí a pohřebnictví” – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 • webinář “Komplikované truchlení” (Centrum paliativní péče, z. ú.)
 • webinář “Transpersonální prožitky spojené se smrtí a
  umíráním: zážitky sdílené smrti” (Centrum paliativní péče, z. ú.)
 • Webinář “Mobilní specializovaná paliativní péče a
  domácí péče – podobnosti a rozdíly” (Centrum paliativní péče, z. ú.)
 • akreditovaný kurz “Reminiscence – úvod do využití vzpomínek při práci se seniory”
 • akreditovaný kurz “Úvod do hospicové paliativní péče” (Hospic sv. Jana N. Neumanna)
 • mezinárodní sympozium “Paliativní péče v domovech pro seniory” (Cetrum paliativní péče)
 • seminář “O možnostech domácí hospicové péče” (Cesta domů, z. ú.)
 • krajská konference “Sdílená péče o seniory v Jihočeském kraji” (Česká asociace pečovatelské služby)
 • odborná konference “O posledních věcech člověka” (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
 • webinář “Specifika dobrovolnické práce a její koordinace v mobilním hospici” (Centrum paliativní péče)
 • odborná konference “I smutek patří k životu” (psychosociální pomoc pozůstalým při náhlém úmrtí blízkého člověka)
 • odborná konference . X. Den paliativní hospicové péče (Hospic sv. Jana N. Neumanna)
 • odborná konference – IX. Den paliativní hospicové péče (Hospic sv. Jana N. Neumanna)
 • odborná konference – VIII. Den paliativní hospicové péče (Hospic sv. Jana N. Neumanna)
 • odborná konference “Život po ztrátě dítěte – laická podpora  a profesionální pomoc” (Psychosomatická klinika v Praze, Dlouhá cesta)
 • Konference “3. den hospicové paliativní péče Mezi stromy” (Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, z.s. – Havlíčkův Brod)
Profesní činnost
 • psychosociální poradce a krizový intervent v jihočeském centru pomoci  Modrá pomněnka
 • zdravotník ČČK a instruktor první pomoci

 Vybrané realizované odborné přednášky

 

 • Přednáška pro mobilní hospic Athelas v Písku

8. dubna 2015

Atheas Písek-8.4.2015


 
 • Přednáška na setkání s novináři na Úřadu práce v Českých Budějovicích

31. března 2015

Setkání s novináři v rámci projektu Národní soustavy kvalifikací a Národního ústavu pro vzdělávání, které pořádá ve svých prostorách Úřad práce v Českých Budějovicích.

up_logo_zakladni_rgb


 

 • Kurz Krizové intervence v Českém Krumlově

4. února 2015

Desetihodinová přednáška na téma Péče o umírající, jejich rodiny a o pozůstalé v rámci půlročního  kurzu „Krizová intervence“


 

 • Geriatrická konference v Písku

11. listopadu 2014 

 pořádala nemocnice Písek a.s.

Geriatrická konference Písek-program


 

 • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP – vzdělávací seminář

27.11.2013

SVL ČLS-JEP-27.11.2013


 

Kurz poradců pro pozůstalé – Klatovy

Tomáš Kotrlý – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Praha

Tomáš Kotrlý – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – ČB

 


 

IMG_8411a

IMG_8410a

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 IMG_3879a

IMG_3894a MKmoderuje IMG_6893a

>zpět<